SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST

V primeru, da nam na strani ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost.

Naša politika glede varovanja podatkov je naslednja:

Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli niso dostopni tretjim osebam.
Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo, Dualist, agencija za promocijo in oglaševanje d.o.o. Šmartinska cesta 240 A 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija, da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavnega zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov [email protected] ali na naslov ali na naslov Dualist, agencija za promocijo in oglaševanje d.o.o. Šmartinska cesta 240 A 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja Dualist, agencija za promocijo in oglaševanje d.o.o. Šmartinska cesta 240 A 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatko) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkom. Na e-naslov [email protected] ali na naslov Dualist, agencija za promocijo in oglaševanje d.o.o. Šmartinska cesta 240 A 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija, lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
Za pridobitev informacij: O namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki
razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.
V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Mladost, inovativnost in dosedanje izkušnje nam omogočajo, da se lahko posvetimo še tako zahtevnim in na prvi pogled imaginarnim željam, ki z nami hitro postanejo resnične.

Mladost, inovativnost in dosedanje izkušnje nam omogočajo, da se lahko posvetimo še tako zahtevnim in na prvi pogled imaginarnim željam, ki z nami hitro postanejo resnične.