1

Celostna grafična podoba

Osrednji in najpomembnejši element je logotip, ki predstavlja identiteto vašega podjetja. Celostna grafična podoba je sestavljena iz več elementov, ki predstavljajo podjetje in omogočajo prepoznavnost.

Osnovni elementi celostne podobe so poslovna vizitka, dopisni list, račun, pisemska ovojnica ter žig, dodamo lahko tudi poslovne mape, kataloge, brošure, obrazce, pogodbe, dobavnice. Poleg poslovnih tiskovin so nepogrešljive tudi tako imenovane promocijske tiskovine, preko katerih se podjetje pojavlja v širši javnosti. Mednje spadajo oglasi v revijah, plakati, letaki, naslovne ali reklamne table, promocije na vozilih, stojnice, oziroma vse kar se tiče vizualnega komuniciranja. V pomembnejši del celostne grafične podobe spadajo tudi spletna stran podjetja, spletni oglasi ter ostale interaktivne vsebine, ki v današnjem času predstavljajo ključno vlogo v oglaševanju.

Vsi ti elementi sestavljajo enotno celostno grafično podobo podjetja. Najpomembnejše je, da delujejo enotno, ker le tako večajo prepoznavnost vašega podjetja in posledično vašo tržno vrednost.

3D izrisi

Računalniško 3D oblikovanje je svet kjer ideje dobijo svojo podobo in kjer ste lahko vedno korak pred resničnostjo. Najnovejša 3D tehnologija za prikaz vaših idej in zamisli omogoča lažjo odločitev. Po željah kupca lahko izdelek konstruiramo in izrišemo v 3D tehniki. Tako omogočimo kupcu, da si še pred končno izdelavo izdelka lažje predstavlja, če izdelek ustreza njegovim zamislim po tehnološki in funkcionalni plati ter videzu. S pomočjo 3D predstavitve lažje in predvsem hitreje prepričamo stranke v nadaljnjo izvedbo ter hkrati prihranimo dragoceni čas pri pripravi projekta.

Kreativne zamisli, ažurnost in sledenje marketinškim trendom so vrline, ki jih posedujemo in delimo z vami.

Kreativne zamisli, ažurnost in sledenje marketinškim trendom so vrline, ki jih posedujemo in delimo z vami.